Privacy

Privacy

Privacyverklaring in het kader van de Algemene verordening gegevensbescherming (AVG)
Caljouw Rademaker Verhuizingen kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Caljouw Rademaker Verhuizingen in Middelburg, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Caljouw Rademaker Verhuizingen verstrekt.

Caljouw Rademaker Verhuizingen kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
• Uw voor- en achternaam;
• Uw adresgegevens;
• Uw telefoonnummer;
• Uw e-mailadres.

Waarom Caljouw Rademaker Verhuizingen gegevens nodig heeft:
Caljouw Rademaker Verhuizingen verwerkt uw persoonsgegevens om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Caljouw Rademaker Verhuizingen uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht.

Hoe lang worden uw gegevens bewaard?
Caljouw Rademaker Verhuizingen bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen van uw gegevens met derden
Caljouw Rademaker Verhuizingen verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Hiervan wordt u uiteraard op de hoogte gebracht en om toestemming gevraagd.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@caljouw-rademaker.nl
Caljouw Rademaker Verhuizingen zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiliging
Caljouw Rademaker Verhuizingen neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Caljouw Rademaker Verhuizingen maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te waarborgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Caljouw Rademaker Verhuizingen verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Caljouw Rademaker Verhuizingen op via info@caljouw-rademaker.nl

Caljouw Rademaker Verhuizingen is als volgt te bereiken:
Postadres: Postbus 8055, 4330 EB Middelburg
Vestigingsadres: Kuipersweg 23-25, 4338 PH Middelburg
Inschrijvingsnummer handelsregister Kamer van Koophandel: 65923057
Telefoon: 0118- 626649
E-mailadres: info@caljouw-rademaker.nl